6+ Skating

Skating in Banglore

Phone : 073730 21119

#24, Tex Park Road, Nehru Nagar West, Coimbatore, Tamil Nadu 641035, India

Phone : 095666 42567

VOC Skating Rink, Near VOC children's park, Coimbatore, Tamil Nadu 641018, India

Phone : 095666 42567

Play Park, VOC Skating Rink, Gopalapuram, Gandhipuram, next to VOC Childrens, Coimbatore, Tamil Nadu 641018, India

Phone : 097915 04003

Aishwariya Garden, Nallampalayam Road, Rajiv Gandhi Rd, Ganapathy, Coimbatore, Tamil Nadu 641006, India

Phone : 097915 04003

417/4, Ayyappan nagar, 3rd St, Thanner pandal, B.R. Puram Industrial Estate, Tamil Nadu 641004, India

Phone : 081445 57963

XWXV+JMJ, Nehru stadium, Coimbatore, Tamil Nadu 641001, India

People also viewed